erasmus plussKeeni Põhikool osaleb alates novembrist 2016 kaks aastat vältavas rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Teachers Out, Learners In“, mille põhieesmärgiks on toetada õppijakeskset õppimist ja õpetamist, anda uusi teadmisi IKT vahendite rakendamisest õppeprotsessis ning soodustada erinevate rahvuste omavahelist koostööd. Projekti käigus viiakse läbi õpilastele ja õpetajatele suunatud e-küsitlused, korraldatakse projekti logokonkurss ja e-viktoriin, valmib voldik koos e-raamatuga ning toimuvad seminarid 21. sajandi haridusest.

Esimene projektikohtumise töökoosolek toimus 28.11. - 03.12.2016 Türgis Bozüyükis, mis asub umbes 275 km Istanbulist lõunasse. Kohtumine toimus Türgi koordinaatorite eestvedamisel koos partneritega Itaaliast, Rumeeniast ja Portugalist. Keeni Põhikooli esindasid õpetajad Tiina Kukk, Maarja Kallis, Ringo Saar, direktor Maire Murumaa ja projektijuht Marju Varblane. Projektikohtumise eesmärk oli kogemuste vahetamine, edasise töö ja kohtumiste täpsem ajaline kavandamine ning ülesannete ja vastutuse jagamine. Lisaks oli meil võimalus tutvuda erinevate koolide ja lasteaiaga ning kohaliku haridusosakonnaga. Samuti saime osa kohalikust kultuurist ning vaatamisväärsustest.

 

Lühike ülevaade meie partnerkoolidest

Türgi kool Bozüyük Fen Lisesi on teadusgümnaasium, mis asub Türgi tööstuspiirkonnas. Selles koolis keskendutakse loodusteadustele, matemaatikale ja võõrkeeltele. Koolis on rõhk IKT õpetamisel ning seega on klassid varustatud kaasaegsete infotehnoloogia vahenditega. Samuti on uuemate IKT vahenditega varustatud nii õpilased kui õpetajad. Õpilaste arv koolis on 263 ning neid juhendavad 23 kvalifitseeritud õpetajat. Kooli eesmärk on koolitada eriti andekaid õppureid. Enamik lõpetajaid jätkab õpinguid meditsiini, tehnika, farmaatsia või äri valdkonnas. Kool teeb koostööd erinevate sihtasutustegaja nii on võimalik õppijatele tagada stipendium.


Rumeenia Liceul de Arte “Aurel Popp” on kunstikool, mis asub Satu Mare maakonnas. Selles koolis õpivad õpilased vanuses 6 - 19 aastat. Hetkel õpib koolis 589 õpilast ning koolis töötab 111 õpetajat. Kuna kool asub Ungari piirile väga lähedal, siis on koolis palju erinevaid rahvusi: rumeenlased, ungarlased, sakslased, itaallased, romanid jne. Koolis on võimalus alustada muusikaga algklassides (viiul ja klaver), teised muusikariistad lisanduvad 5. klassist. Põhi- ja keskkooli osas on võimalus juurde õppida kujutavat kunsti (disain, värvimine, tekstiil, digitaalne pilditöötlus, graafika) ning keskkoolis valida lisaks arhitektuuri kursuse.

Itaalia Liceo SCIENTIFICO “R. Mattioli” on kaasaegne moodsa õpikeskkonnaga ja pika ajalooga keskkool, mis on spetsialiseerunud laias valikus õppeainetele. Humanitaarainete kõrval on võimalus õppida loodus- ja reaalaineid. Lisaks traditsioonilistele põhiainetele on võimalus õppida pillimängu ja laulmist. Koostöös Cambridge ülikooliga korraldatakse ettevalmistuskursuseid ülikooli astujatele ja eksameid. Koolis õpib 786 õpilast ning töötab 56 õpetajat.

Portugali EPRALIMA Escola Profissional do Alto Lima on kutsekool, mis pakub kvaliteetset kutseharidust nii õpilastele kui täiendkoolitusena täiskasvanutele. Koolis õpib 720 õpilast ning töötab 147 õpetajat. Kool teeb tihedat koostööd kohalike ettevõtetega, et kindlustada piirkonna areng. Samuti panustatakse erinevatele rahvusvahelistele projektidele, et pakkuda õpilastele praktikavõimalusi erinevates maailma riikides. Näiteks hiljuti viibisid mõned turismieriala õpilased praktikal Vilniuses.

Ehkki meie kool on selles loetelus kõige väiksema õpilaste arvuga, siis seda põnevamana me Eestist väljapoole paistame. Ja juba 2018. aasta aprillis saame oma kooli kogemusi teistele projektipartneritele siinsamas Keenis tutvustada. Vahepeal aga rändame veel Portugali ja Rumeeniasse ning projekti lõpetame üheskoos Itaalias.

 

| Projekti lehekülg Facebook-is | Projektitöö keskkond Wiggio.com | Projekti ajakava |

Aadressid

 

Kooli aadress

Kooli tee 2

Keeni küla

Otepää vald

67012 Valgamaa

 

Lasteaia aadress

Kooli 3

Sangaste alevik

Otepää vald

67013 Valgamaa

 

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppejuht Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220

 

Õpetajate tuba

+372 769 6222

Järelvalve

 

Otepää Vallavalitsus

Lipuväljak 13

67405 Otepää

 

 

Haridus- ja noorsootööspetsialisti kontaktandmed:

Janika Laur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 766 4807

+372 523 9139

Järelvalve

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HTM Välishindamisosakonna eksperdi kontaktandmed:

Kaidi Maask

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 735 0165

+372 568 76407