Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas. Keeni kooli karjäärikoordinaator on õppealajuhataja Saima Tell.

 

Karjäärikoordinaatori ülesanneteks koolis on:

  • koostöös karjäärimeeskonnaga karjääriõppe tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine;
  • karjääriõpetuse valikaine läbiviimine, õppurte esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel;
  • vajadusel klassijuhatajate ja aineõpetajate juhendamine;
  • karjääriinfo vahendamine;
  • karjääriplaneerimise alaste ürituste organiseerimine, erinevate õppevisiitide korraldamine.

 

 

| Valgamaa noorteportaal TANKLA | Rajaleidja | Euroopa Noored |

Aadress

 

Kooli tee 2

Keeni küla

Sangaste vald

67012 Valgamaa

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppealajuhataja Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220 (õppealajuhataja)

+372 769 6222 (õpetajate tuba)