KiVa tähendab kiusamise vastu. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006 - 2009 väljatöötatud teaduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Soomes rakendavad KiVa programmi peaaegu kõik algkoolid.

 

kiva pais

 

KiVa programm sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit; kaasab kõik osapooled - kooli personal, õpilased, lapsevanemad ning selle tõhusust mõõdab teaduspõhine iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

kiva logo 1Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus, vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus, suhtekliima kaaslastega on paranenud. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda aadressilt www.kivaprogram.net ja https://www.facebook.com/Kivaeesti

KiVa tundides õpivad lapsed kiusamise vastu võitlemise viise. KiVa on koolis nähtav mitmel moel. 1. - 6. klassi õpilased osalevad KiVa tundides (10 kohtumist, igas neist kaks 45-minutilist tundi). Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad on alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Mitmed tunnid keskenduvad sellele, milline võib olla grupi roll kiusamise kestmajäämisel või peatamisel; õpilased arutavad erinevate kiusamisele vastu hakkamise viiside üle ja harjutavad neid. Tunde toetab KiVa kiusamisvastane arvutimäng. KiVa plakatid koolimaja seintel hoiavad programmi pidevalt nähtaval.

 

Aadress

 

Kooli tee 2

Keeni küla

Sangaste vald

67012 Valgamaa

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppealajuhataja Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220 (õppealajuhataja)

+372 769 6222 (õpetajate tuba)