Kooli hoolekogu ja selle ülesanded

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu tegutseb Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel (jõustus 01.09.2010).

 

Rait Elvet Vanemate esindaja raitelvet[ät]gmail.com
Revo Falkenberg Vilistlaste esindaja revo.falkenberg[ät]sanwood.ee
Jüri Hinn Vanemate  esindaja jhinn12[ät]gmail.com
Kalle Kaart Vanemate esindaja kallekaart[ät]hot.ee
Marju Karavin Kooli toetavate organisatsioonide esindaja marjukaravin[ät]gmail.com
Pille Kits Õppenõukogu esindaja pillekits[ät]hot.ee
Meelis Kõiv Vanemate esindaja koiv.meelis[ät]gmail.com
Ly Käärik Vanemate esindaja lykaarik[ät]hot.ee
Jana Liivamägi Vanemate esindaja jana.must.001[ät]gmail.com
Kadri Luik Vanemate esindaja kadri.luik[ät]hotmail.com
Raili Mandli Vanemate esindaja Rallu27[ät]hot.ee
Anneli Puksov Vanemate esindaja annelikunst[ät]gmail.com
Marge Roio Vanemate esindaja marge.roio[ät]mail.ee
Laila Saar Vanemate esindaja Saar-lailasaar[ät]gmail.com
Ringo Saar Õppenõukogu esindaja ringosaar[ät]hot.ee
Maili Zimbrot Vanemate esindaja m1a1[ät]hot.ee
Ingeri Aer Õpilaste esindaja ingeriaer[ät]gmail.com
Rando Undrus Volikogu esindaja rando.undrus[ät]gmail.com

 

 | Dokumendid ja hoolekogu koosolekute protokollid | Kinnitatud hoolekogu koosseis |

Aadressid

 

Kooli aadress

Kooli tee 2

Keeni küla

Sangaste vald

67012 Valgamaa

 

Lasteaia aadress

Kooli 3

Sangaste alevik

Sangaste vald

67013 Valgamaa

 

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppejuht Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220

 

Õpetajate tuba

+372 769 6222