Kooli hoolekogu ja selle ülesanded

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu tegutseb Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel (jõustus 01.09.2010).

 

Rait Elvet Vanemate esindaja raitelvet[ät]gmail.com
Revo Falkenberg Vilistlaste esindaja revo.falkenberg[ät]sanwood.ee
Jüri Hinn Vanemate  esindaja jhinn12[ät]gmail.com
Kalle Kaart Vanemate esindaja kallekaart[ät]hot.ee
Marju Karavin Kooli toetavate organisatsioonide esindaja marjukaravin[ät]gmail.com
Meelis Kõiv Vanemate esindaja koiv.meelis[ät]gmail.com
Ly Käärik Vanemate esindaja lykaarik[ät]hot.ee
Jana Liivamägi Vanemate esindaja jana.must.001[ät]gmail.com
Kadri Luik Vanemate esindaja kadri.luik[ät]hotmail.com
Larina Pikulova Õpilaste esindaja keeniopilasesindus[ät]googlegroups.com
Birgit Pinka Õppenõukogu esindaja -
Anneli Puksov Vanemate esindaja annelikunst[ät]gmail.com
Marge Roio Vanemate esindaja marge.roio[ät]mail.ee
Laila Saar Vanemate esindaja Saar-lailasaar[ät]gmail.com
Maili Zimbrot Vanemate esindaja m1a1[ät]hot.ee
Rando Undrus Volikogu esindaja rando.undrus[ät]gmail.com
Marina Varjun Õppenõukogu esindaja maarina8[ät]gmail.com

 

 | Dokumendid ja hoolekogu koosolekute protokollid |

Aadressid

 

Kooli aadress

Kooli tee 2

Keeni küla

Otepää vald

67012 Valgamaa

 

Lasteaia aadress

Kooli 3

Sangaste alevik

Otepää vald

67013 Valgamaa

 

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppejuht Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220

 

Õpetajate tuba

+372 769 6222

Järelvalve

 

Otepää Vallavalitsus

Lipuväljak 13

67405 Otepää

 

 

Haridus- ja noorsootööspetsialisti kontaktandmed:

Janika Laur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 766 4807

+372 523 9139

Järelvalve

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HTM Välishindamisosakonna eksperdi kontaktandmed:

Kaidi Maask

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 735 0165

+372 568 76407