opilasesindus vaikeKeeni Põhikooli õpilasesindus on kooli 5. - 9. klassi esindusorgan, mille eesmärkideks on  tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees, kaitsta õpilaste huve  ja seaduslikke õigusi, aidata kaasa õppetööle ja koolielu korraldamisele, järgida ja edendada kooli traditsioone, organiseerida kooliüritusi ning aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse liikmeskonna moodustavad klassides valitud õpilased, juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja sektetärist.

Oma tegevuses juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Keeni Põhikooli direktori käskkirjadest ja õppenõukogu otsustest, kooli põhimäärusest ning õpilasesinduse põhimäärusest.

Õpilasesindusega saad kontakti, kui kirjutad aadrssil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2017/2018. ÕPPEAASTAL:

 

5. klassi esindajad: Kristofer Oja Laur-Mait Lehepuu
6. klassi esindajad: Dagmar-Henriette Levin Henri Tamm
7. klassi esindajad: Catharina Undrus Emil Saaron
8. klassi esindajad: Larina Pikulova Geelika Elvet
9. klassi esindajad: Annabel Milter (asepresident) Erki Toomemägi (president)

 

| Koosolekute protokollid | Õpilasesinduse põhimäärus | Õpilasesinduse pilt |

Aadressid

 

Kooli aadress

Kooli tee 2

Keeni küla

Otepää vald

67012 Valgamaa

 

Lasteaia aadress

Kooli 3

Sangaste alevik

Otepää vald

67013 Valgamaa

 

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppejuht Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220

 

Õpetajate tuba

+372 769 6222

Järelvalve

 

Otepää Vallavalitsus

Lipuväljak 13

67405 Otepää

 

 

Haridus- ja noorsootööspetsialisti kontaktandmed:

Janika Laur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 766 4807

+372 523 9139

Järelvalve

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HTM Välishindamisosakonna eksperdi kontaktandmed:

Kaidi Maask

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 735 0165

+372 568 76407