opilasesindus vaikeKeeni Põhikooli õpilasesindus on kooli 2. - 9. klassi esindusorgan, mille eesmärkideks on  tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees, kaitsta õpilaste huve  ja seaduslikke õigusi, aidata kaasa õppetööle ja koolielu korraldamisele, järgida ja edendada kooli traditsioone, organiseerida kooliüritusi ning aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse liikmeskonna moodustavad klassides valitud õpilased, juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja sektetärist.

Oma tegevuses juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Keeni Põhikooli direktori käskkirjadest ja õppenõukogu otsustest, kooli põhimäärusest ning õpilasesinduse põhimäärusest.

 

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2016/2017. ÕPPEAASTAL:

 

2. klassi esindajad: Karoli Kõrkjas Jaanika Liivamägi
3. klassi esindajad: - -
4. klassi esindajad: Kristofer Oja Joosep Hinn
5. klassi esindajad: Henri Tamm Dagmar Henriette Levin
6. klassi esindajad: Catharina Undrus Mariana Pikulova
7. klassi esindajad: Geelika Elvet Larina Pikulova
8. klassi esindajad: Ralf Brait Lehepuu Kristjan Šamarin
9. klassi esindajad: Ingeri Aer (president) Sandra Lõokene (asepresident)

 

| Koosolekute protokollid | Õpilasesinduse põhimäärus | Õpilasesinduse pilt |

Aadress

 

Kooli tee 2

Keeni küla

Sangaste vald

67012 Valgamaa

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppealajuhataja Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220 (õppealajuhataja)

+372 769 6222 (õpetajate tuba)