Keeni Põhikool tänab talgulisi!

20. mai hommikul kogunesid heatujulised vabatahtlikud Keeni Põhikooli ja lasteaed Kratila õuele talgupäevale. Plaan oli panustada lasteaia territooriumil heakorratöödesse ning tühjendada kooli keldriruum sinna kogunenud seismajäänud asjadest. Üheskoos tegutsedes lendas aeg linnutiivul ning kõik planeeritud tööd said tehtud ja pisut rohkemgi. Aga ükski ettevõtmine ei õnnestu, kui pole head meeskonda.

Suur aitäh meie kooli hoolekogu esimehele, Ly Käärikule, kes võttis talgupäeva organiseerimise enda kanda. Aitäh imemaitsva ja südamega tehtud talgusupi eest Asta Aleganderile ning Angela Käärikule ahjusooja koogi ja toidu transportimise eest! Ning loomulikult suur-suur tänu meie tublidele talgulistele, kes leidsid enda tegemiste kõrvalt aega meile appi tulla: Anastassia Org, Esta Rumask, Rait Elvet, Revo Falkenberg, Janar Makke, Kati Makke, Kalle Kaart, Astrid Hõbe, Ly Käärik, Maarja Kallis, Tiina Kukk, Kuido Alev, Maie Vill, Ringo Saar, Maili Zimbrot, Jüri Hinn, Taivo Saar, Saima Tell, Udo Tell, Janek Luik, Aimar Milter, Ülvi Kann!

Ilma teie panuseta poleks meie ettevõtmine õnnestunud!

Maire Murumaa, direktor

 

ATH tugurühm Valgas (12.12.2017)

Alates 14. märtsist alustab Valgas tööd tugirühm ATH (aktiivsus- ja tähelepanuüäire, hüperaktiivsus) diagnoosi või diagnoosikahtlusega lapse vanematele ja õpetajatele. Tugirühma eesmärk on suurendada teadlikkust aktiivsust- ja tähelepanuhäirest ning aidata nii lapsevanemal kui ka õpetajal mõista ja toetada ATH või selle tunnustega last, samuti leida jõudu ja tuge üksteiselt, jagada kogemusi.

Tugirühm kohtub kord kuus Valga Põhikoolis. Täpsem info tugirühma ajakava ja kohtumiste kohta aadressil: http://elf.ee/tugiruhmad/kunda-tugiruhm/

Koostöös Sirje Grossmann-Lootiga SA Eesti Lastefondist teeme veebruaris ka ATH teemapäeva. Teemapäeval toimub tugirühma registreerimine.

Tugirühma juhivad Valga Põhikooli õpetajad Sirle Veider ja Merly Tootmaa, kes on mõlemad lõpetanud magistriõppe eripedagoogika eriala Tartu Ülikoolis.

 

Aadress

 

Kooli tee 2

Keeni küla

Sangaste vald

67012 Valgamaa

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppealajuhataja Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220 (õppealajuhataja)

+372 769 6222 (õpetajate tuba)