Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Aineõpetajad

2018/2019. õppeaasta

Silver Aarna

silver.aarna@keeni.edu.ee

Füüsika ja loodusõpetus

Kersti Haljasmets

kersti.haljasmets@keeni.edu.ee

Ajalugu, inimese- ja ühiskonnaõpetus

Kadri Hillak

kadri.hillak@keeni.edu.ee

Ettevõtlikkusõpe, infotehnoloogia

Kai Jääger

kai.jaager@keeni.edu.ee

Käsitöö ja kodundus, kunst, ettevõtlikkusõpe

Ülvi Kann

oppejuht@keeni.edu.ee

Inglise keel, inimeseõpetus

Katre Kikkas

katre.kikkas@keeni.edu.ee

Muusika

Pilve Kängsepp

pilve.kangsepp@keeni.edu.ee

Tugiõpetaja

Heya Lepa

heya.lepa@keeni.edu.ee

Matemaatika, infotehnoloogia

Karin-Kaja Liigand

karinkaja.liigand@keeni.edu.ee

Vene keel

Tiina Liivamägi

tiina.liivamagi@keeni.edu.ee

Inglise keel

Signe Lõo

signe.loo@keeni.edu.ee

Klassiõpetaja

Ants Piirsalu

ants.piirsalu@keeni.edu.ee

Tehnoloogiaõpetus

Maire Roio

maire.roio@keeni.edu.ee

Eesti keel ja kirjandus, infotehnoloogia

Ringo Saar

ringo.saar@keeni.edu.ee

Bioloogia, geograafia, keemia, loodusõpetus

Gunnar Sarapuu

gunnar.sarapuu@keeni.edu.ee

Kehaline kasvatus

Kati Siilak

kati.siilak@keeni.edu.ee

Inglise keel

Marina Varjun

marina.varjun@keeni.edu.ee

Õpiabi

Maie Vill

maie.vill@keeni.edu.ee

Klassiõpetaja

Back to top