Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Lasteaia töökorraldus

Keeni Põhikooli lasteaed Kratilas avatakse alates 4. maist valverühm lastele, kelle vanemad töötavad. Lapsevanemal tuleb teha kirjalik avaldus direktorile hiljemalt lapse lasteaeda panemise päevale eelneval tööpäeval kella 15.00-ks. Valverühm tegutseb maikuu lõpuni! Eriolukorrast tingituna on kõik lapsevanemad vabastatud kohamaksust maikuu lõpuni.

Lasteaiarühmad alustavad taas kõigile lastele alates 1. juunist! Palume lapse tulekust informeerida rühma hiljemalt reedel, 29.05.2020 kell 12.00 meilitsi, et oleks võimalik planeerida laste toitlustust! 


Lasteaiateenus eriolukorra ajal

Seoses distantsõppe jätkumisega koolis soovitame lapsed koju jätta perioodil 30. märts - 9. aprill.

Otepää Vallavolikogu on vastu võtnud otsuse vabastada valla lasteaiad osalustasu maksmisest. Otsus kehtib tagasiulatuvalt 16. märtsist kuni 1. maini 2020.

Lapsevanemad, kes eriolukorra mõistes tähtsal töökohal (politsei, päästeamet, meditsiinivaldkond) ning riigi toimimiseks vajalikel töökohtadel (sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transport jne) töötavad, peavad olema lastaiakohtadega kindlustatud. Lasteaia valverühm on nende vanemate lastele avatud eelneval kokkuleppel. Lapse lasteaeda toomise vajadusest annab lapsevanem teada rühma meiliaadressil eelneval päeval hiljemalt kell 16.00. Valverühma võtame vastu ilma haigustunnusteta (lapsel pole köha, nohu, palavikku, kõhuvalu ja -lahtisust) lapse.


Rõõmukrattide rühma ajakava

Naljakrattide rühma ajakava

Naerukrattide rühma ajakava

Back to top