KOOLI DOKUMENDID

 

  • Keeni Põhikooli õppenõukogu koosolekute ajad
  • Keeni põhikooli kirjalike tööde vormistamise juhend
  • Keeni Põhikooli pikapäevarühma töö korralduse alused
  • Kooli vastuvõtmise kord
  • Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
  • Õpilasesinduse põhimäärus