PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE TOIMUMISE AJAD:

Eesti keel

kirjalik 2. juuni 2023

Matemaatika

kirjalik 7. juuni 2023

Bioloogia valikeksam

kirjalik 12. juuni 2023

Keemia valikeksam

kirjalik 12. juuni 2023

Füüsika valikeksam

kirjalik 12. juuni 2023

Geograafia valikeksam

kirjalik 12. juuni 2023

Ajaloo valikeksam

kirjalik 12. juuni 2023

Ühiskonnaõpetuse valikeksam

kirjalik 12. juuni 2023

Inglise keele valikeksam

kirjalik ja suuline 12. juuni 2023