KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE
ÕPPEAINE ÕPETAJA PÄEV
TUND
AEG
RUUM

AJALUGU JA

ÜHISKONNAÕPETUS

Kersit Haljasmets E 7. 13.55-14.40 ajaloo klass või raamatukogu
K 6. 13.00-13.45
kokkuleppel

EESTI KEEL JA

KIRJANDUS

Maire Roio E 8. 14.45-15.30 eesti keele ja kirjanduse klass
N 7. 13.55-14.40
kokkuleppel
LOODUSÕPETUS (5. klass) Jaana Veri E 7. 13.55-14.40 2. klassi koduklass
N 7. 13.55-14.40
kokkuleppel
LOODUSAINED Kristi Kahar kokkuleppel laboriklass
LOODUSAINED Ringo Saar K 6. 13.00-13.45 loodusainete klass
N 7. 13.55-14.40
R 7. 13.55-14.40
kokkuleppel
INGLISE KEEL Maarja Kallis T 7. 13.55-14.40 inglise keele klass
N 7. 13.55-14.40
kokkuleppel
VENE KEEL Svetlana Oper T 8. 14.45-15.30 vene keele klass
R 7. 13.55-14.40
kokkuleppel
MUUSIKA Kristina Saar N 8. 14.45-15.30 muusikaklass
KEHALINE KASVATUS (P) Gunnar Sarapuu K 8. 14.45-15.30 võimla või staadion
KEHALINE KASVATUS (T) Janika Kilk kokkuleppel võimla või staadion
MATEMAATIKA Heya Lepa T 6. ja 7. 13.00-14.40 matemaatika klass
K 7. ja 8. 13.55-15.20
T 8. kokkuleppel
R 6. kokkuleppel
KÄSITÖÖ JA KUNST Kai Jääger N 7. 13.55-14.40 käsitöö ja kunsti klass
R   kokkuleppel
TEHNOLOOGIAÕPETUS Ants Piirsalu N 7. 13.55-14.40 tehnoloogiaõpetuse klass
INIMESEÕPETUS (7.-8. klass) Kaija Tamm kokkuleppel huvijuhi ruum