PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE TOIMUMISE AJAD
EESTI KEEL kirjalik 2. juuni 2023
MATEMAATIKA kirjalik 7. juuni 2023
BIOLOOGIA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2023
KEEMIA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2023
FÜÜSIKA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2023
GEOGRAAFIA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2023
AJALUGU (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2023
ÜHISKONNAÕPETUS (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2023
INGLISE KEEL (valikeksam) kirjalik ja suuline 12. juuni 2023