KOOLI PÄEVAKAVA JA TUNDIDE AJAD
8.00-8.45 1. tund  
8.45-9.00   pudruvahetund
9.00-9.45 2. tund  
9.55-10.40 3. tund  
10.40-11.00   1.-4. klassi söögivahetund ja liikumisvahetund
11.00-11.45 4. tund  
11.45-12.05   5.-9. klassi söögivahetund ja liikumisvahetund
12.05-12.50 5. tund  
13.00-13.45 6. tund  
13.45-13.55   vitamiiniamps
13.55-14.40 7. tund  
14.40   koolibussid