KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE:

ÕPPEAINE

ÕPETAJA AEG RUUM

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kersit Haljasmets

esmaspäev, 6. ja 8. tund

raamatukogu või ajalooklass

Eesti keel ja kirjandus

Maire Roio

esmaspäev, 7. tund

eesti keele ja kirjanduse klass

Loodusõpetus

(5. klass)

Jaana Veri

esmaspäev, 7. tund

teisipäev, 6. tund (poisid)

kolmapäev, 6. tund (tüdrukud)

2. klassi koduklass

Loodusained

Ringo Saar

esmaspäev, 7. tund

neljapäev, 7. tund

reede (kokkuleppel)

loodusainete klass

Inglise keel

Maarja Kallis

esmaspäev, 6. ja 7. tund

teisipäev, 7. ja 8. tund

inglise keele klass

Vene keel

Svetlana Oper

teisipäev, 7. tund

neljapäev, 7. ja 8. tund

vene keele klass

Muusika

Kristina Saar

kolmapäev, 8. tund

muusikaklass

Kehaline kasvatus (poisid)

Gunnar Sarapuu

kolmapäev, 8. tund

võimla või staadion

Kehaline kasvatus (tüdrukud)

Janika Kilk

kokkuleppel

võimla või staadion

Matemaatika

Heya Lepa

kolmapäev, 7. tund

neljapäev, 7. tund

matemaatikaklass

käsitöö ja kunst

Kai Jääger

neljapäev, 7. tund

esmaspäev ja reede (kokkuleppel)

käsitöö ja kunsti klass

Tehnoloogiaõpetus

Ants Piirsalu

neljapäev, 7. tund

tehnoloogiamaja

Inimeseõpetus

(7.-8. klass)

Kaija Tamm

kokkuleppel

kokkuleppel